Koncept

Systém „Ľahké pestovanie“ je založený na princípe patentovaného systému AUTO POT, ktorého dovozcom do Slovenskej republiky je firma FLORASERVIS spol. s. r.o. Bratislava. Ľahké pestovanie je voľným prekladom originálneho anglického názvu EASY2GROW. Firma Floraservis je autorizovaným dovozcom a garantom produktov firmy AUTO POT z Veľkej Británie. So súhlasom tejto firmy Vám predkladáme stručný popis systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky a následnú starostlivosť.

Medzi zavlažovacími systémami patrí systém AUTO POT k najjednoduchším za čo vďačí funkcii AQUA VALVE (vodný ventil) vďaka ktorému je možné systém ponechať celé týždne bez obsluhy. Systém pre svoju činnosť nevyžaduje zdroj elektrickej, časové spínače čerpadla a podobne. Pre svoju funkciu si vystačí s gravitačným tlakom z originálneho zásobníka, plastového suda alebo akejkoľvek vhodnej nádrže. Je použiteľný od balkónov, terás, spevnených plôch v záhradách, fóliovníkoch a skleníkoch a podobne.

Od Vašich domácich podmienok až po komerčné skleníky poskytne každému pestovateľovi, bez ohľadu na jeho schopnosti úspešné pestovanie, ktoré výrazne prekoná Vaše očakávania.

Prečo používať

závlahové systémy “Ľahké pestovanie“ ?už žiadne každodenné polievanie, tento systém pracuje celé týždne bez obsluhy

žiadny zo systémov AUTO POT nepotrebuje ku svojej činnosti zdroj elektrickej energie, časové spínače čerpadla a podobne.

postačí gravitačný tlak z originálneho zásobníka, plastového suda alebo akejkoľvek vhodnej nádrže

je to jeden z najúspešnejších zavlažovacích systémov z hľadiska spotreby vody

je použiteľný pre pestovanie akýchkoľvek druhov rastlín pre potravinárske a dekoratívne účely v interiéri aj exteriéri

rýchlo a jednoducho rozšíriteľný o ďalšie moduly

šetrný k životnému prostrediu

Aké je to jednoduchéneobmedzená veľkosť systému

bez recirkulácie živného média

nenáročný na údržbu a starostlivosť

nie je potrebné neustále sledovanie parametrov pH alebo EC

odpadá stále vypúšťanie a napúšťanie nádrže

odpadá preplachovanie rozvodov, nakoľko neprichádza k usadzovaniu pevných častíc z hnojiva

a nakoniec „KONIEC PRÁCE, KONIEC DRINY ĽAHKÉ PESTOVANIE PRE RASTLINY“

„AQUA VALVE“

Vodný ventil - Srdcom celého systému

Všetky zavlažovacie systémy „Ľahké pestovanie“ sú dodávané s vodným ventilom, ktorý zabezpečuje dodávku a reguláciu živného roztoku k jednotlivým rastlinám a to výhradne pomocou gravitačného tlaku zo zásobníka (orig. nádrž, plast. sud a pod.)

Po pripojení k nádrži sa vodný ventil otvorí a nasleduje naplnenie misky živným roztokom do prednastavenej úrovne 20 mm. Do úplného spotrebovania živného roztoku vodný ventil neumožní doplnenie misky. To umožňuje rastlinám prejsť suchým a mokrým obdobím. Po úplnom spotrebovaní živného roztoku sa otvorí vodný ventil a misku znova naplní. Vodný ventil je jednoduché ale dômyselné zariadenie, ktoré si vyžaduje dobrú starostlivosť. Vodný ventil a misku, v ktorej je umiestnený kvetináč udržujte v čistote, bez prekážok v prítoku živného roztoku a nečistôt zo substrátu, hlavne plávajúcich zrniek perlitu!! Tým zabezpečíte bezchybné zavlažovanie a hnojenie vašich rastlín po dlhú dobu.

Základný modul, ktorý vám umožní realizovať „Ľahké pestovanie“ popísané v úvodnej časti. Umožní vám bezstarostné pestovanie vami zvolených rastlín pri optimálnom raste pričom nepríde nazmar ani kvapka živného roztoku. Systém easy2grow bude vaše rastliny zavlažovať a hnojiť v dvoch kvetináčoch o objeme 8,5 l. a to bez spomínaných zdrojov elektriky, časových spínačov čerpadiel a podobne. Bez ohľadu na to, či používate len základnú sadu easy2grow alebo niekoľko rozširovacích modulov tento systém poskytuje rastlinám všetko čo potrebujú bez ohľadu na veľkosť systému.

Základný modul easy2grow obsahuje:
1x nádrž 47 litrov, veko nádrže, gumovú priechodku na hadicu 6 mm., ventil .,gumovú hadičku 6 mm, filter 2 ks. Kvetináč 8,5 l., kokosovo-perlitový substrát do 2 kvetináčov, keramzit do 2 kvetináčov.

Je totožná so základným modulom s tým rozdielom, že neobsahuje nádrž na živný roztok 47 litrov.

Ekvivalent modulu easy2grow s tým rozdielom, že obsahuje len systém s jedným kvetináčom o objeme 15 l. vhodný pre pestovanie väčších rastlín.

Základný modul easy2grow obsahuje:
1 x nádrž 47 litrov, veko nádrže, gumovú priechodku na hadicu 6 mm., ventil .,gumovú hadičku 6mm, filter,2 ks. Kvetináč 15 l., kokosovo-perlitový substrát do 15 l kvetináča, keramzit do 15 l kvetináča.

POZNÁMKA:
Kvetináče 8,5 a 15 l. sú v systémoch zameniteľné. To znamená, že môžete mať modul s jedným kvetináčom 8,5 l., alebo modul s dvomi kvetináčmi 15 l.

Ekvivalent modulu easy2grow s tým rozdielom že obsahuje len systém s jedným kvetináčom o objeme 15 l. vhodný pre pestovanie väčších rastlín.

Základný modul Základný modul 25 obsahuje:
1 x nádrž 47 litrov, veko nádrže, gumovú priechodku na hadicu 6 mm., ventil .,gumovú hadičku 6mm, filter1ks. Kvetináč 25 l., kokosovo-perlitový substrát do 25 L. kvetináča, keramzit do 25 l kvetináča.

Jednotlivé komponenty uvedených systémov ako aj drobný spotrebný materiál sú uvedené samostatne.

Pokyny

pre založenie a inštaláciu systému

rozmiestnite jednotlivé časti nádrž kvetináče na stabilné miesta. Nádrž podložte vhodnou podložkou asi o 15 cm vyššie ako kvetináč. Do vyvŕtaného otvoru v spodnej časti nádrže vsuňte gumovú priechodku s rozšírenou časťou spredu. Prevlečte cez priechodku hadičku (pre uľahčenie prevliekania natrite koniec hadičky vhodným tukom ako vazelína alebo poslúži aj Indulona ).

Z vnútornej strany nádrže vsuňte do hadičky filter. Hadičku vo vami najprístupnejšom mieste prerušte a vsaďte ventilček 6 mm. Odporúčame asi 15 cm. Za nádržou alebo 15 cm pred vstupom do vodného ventila. Odskrutkujte žltú prevlečnú maticu na vodnom ventile, prevlečte ňou hadičku a koniec hadičky nasuňte na prívod ventila. Naskrutkujte prevlečnú maticu na ventil a slabo dotiahnite. Tým je základná montáž ukončená.

Na dno kvetináča vložte textilnú vložku proti prepadaniu substrátu do spodnej misky. Na dno kvetináča nasypte cca-2 až 3 cm hrubú vrstvu keramzitu. Nasypte cca. 3 cm kokosovo-perlitového substrátu a nad túto vrstvu zasaďte rastlinu. Je potrebné, aby korene boli čo najbližšie ku dnu. Pokiaľ rastlina nemá dostatočne dlhé korene, aby ste mohli doplniť kvetináč substrátom zasaďte rastlinu tak, aby bola zasypaná po deložné lístky. Neskôr po vyrastení rastliny môžete substrát dosypať.

Po ukončení montáže systému naplňte zásobník živným roztokom a tu sa začína vaša cesta za úspešným „ĽAHKÝM PESTOVANÍM“.

Sa dá systémom „Ľahké pestovanie“ pestovať?

Odpoveď je jednoduchá a stručná. Všetko čomu vyhovujú naše klimatické podmienky a je ekonomické pestovať na malej ploche. Určite nebudete pestovať zemiaky, repu a podobné plodiny i keď systém by s tým nemal problémy. Skratka v systéme „Ľahké pestovanie“ môžeme pestovať celú radu zelenín, okrasných rastlín a drevín ako aj ovocné dreviny vyšľachtené pre pestovanie v nádobách a kvetináčoch. Obzvlášť je úspešný pri pestovaní rastlín, ktoré si vyžadujú špeciálne podmienky a výživové podmienky (čučoriedky, brusnice, kivi a pod.

Systém je veľmi variabilný a je ho možné ľubovoľne rozširovať a dopĺňať. Jeho prednosťou je stabilné zloženie substrátu, ktorý je sterilný a neobsahuje žiadne škodlivé patogény, škodlivý bodný hmyz, semená burín a pod. Je zmesou kokosovej drte a expandovaného perlitu. Je však možné použiť rôzne kombinácie kompostu, rašeliny, keramzitu, perlitu, štrku a iných materiálov avšak podľa doterajších skúseností je najdostupnejší a najspoľahlivejší kokosovo perlitový substrát. Tento je ľahko dostupný a spĺňa podmienky pre úspešné pestovanie.

Týmto sme sa snažili Vám v krátkosti predstaviť systém „Ľahké pestovanie“, ktoré je skutočne ľahké a mimoriadne efektívne. Predpokladám, že v tomto momente vás napadajú rôzne otázky, ktoré sme nemohli v tejto prezentácii vysvetliť. Ale touto prezentáciou nekončí naša snaha umožniť čo najširšiemu okruhu záujemcov a hlavne ľudí, ktorí nevlastnia záhrady ale majú doma napríklad nevyužitý balkón či terasu, alebo iný vhodný priestor, zapojiť sa do ľahkého pestovania. Jeho neoceniteľnou prednosťou je, že nevyžaduje sústavnú starostlivosť a je dlhú dobu sebestačný.

Veľa ľudí obdivuje v bytoch svojich známych a priateľov krásne bytové rastliny, ktoré však pre nedostatok času a často vedomostí nedokážu dopestovať. Omyl, systém ľahké pestovanie myslí aj na Vás. Vo Vašom byte dokáže vytvoriť prekrásne bytové rastliny bez mimoriadnej a náročnej starostlivosti. Rastliny dokážu tolerovať aj Vašu pracovnú zanepriaznenosť a vytvoria Vám prostredie, do ktorého sa budete radi vracať. Chce to naozaj veľmi málo. Po prečítaní týchto riadkov a zvážení Vašich podmienok neváhajte sa obrátiť na nás a prehlasujem, že Vám zodpovieme na všetky Vaše otázky a budeme Vám nápomocní pri úspešnom pestovaní rastlín. Očakávame Vaše otázky a budeme radi, keď spokojnosť bude na Vašej strane.

Pozrite si fotogalériu

Chcete vedieť viac?
Kontaktujte nás